Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Fahri ÇELEBİ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce)