Akademik Kadro

Arş. Gör.

Fatih Zahid GENÇ

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği