Akademik Kadro

Arş. Gör.

Fatih Zahid GENÇ

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Biyografi

Fatih Zahid Genç Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yüksek Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Sistemleri Anabilimdalı Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama programında tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik-Haberleşme Anabilimdalında Doktora öğrenimine devam etmekte olup 2019 yılından beri Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları makine öğrenmesi, uzaktan algılama ve biyomedikal görüntü işlemedir.