Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Duygu YAVUZ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Ayşe Duygu Yavuz Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor öğretim üyesidir. Doktora çalışmalarını Türk Tarih Kurumu bursiyeri olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. 2017-2019 arasında Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi; 2015-2016 arasında Bilkent Üniversitesi, Türkçe Biriminde part-time okutman olarak çalışmıştır. Çalışma alanları 20.yy Türk Edebiyatı, edebiyat kuramları, modern romanda milliyetçi söylem ve kadın temsilleridir.