Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Duygu YAVUZ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Ayşe Duygu Yavuz 2017’den itibaren Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisidir. Doktora çalışmalarını Türk Tarih Kurumu bursiyeri olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. 2015-2016 arasında Bilkent Üniversitesi, Türkçe Biriminde part-time okutman olarak çalışmıştır. Çalışma alanları 20.yy Türk Edebiyatı, edebiyat kuramları, modern romanda milliyetçi söylem ve kadın temsilleridir.