Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Başak BİTİK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Başak Bitik, Doktora derecesini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde Kurmaca üzerine yaptığı teziyle aldı. İlgi alanları; modern ve klasik Türk edebiyatında duygular, tasavvuf edebiyatı, klasik Osmanlı şiiri ve seyahat edebiyatıdır.