Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr.

Cihangir ÖZEMİR

Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik

*Ders Saat Ücretli

Biyografi

Doç. Dr. Cihangir Özemir lisans derecesini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 2005 ve 2012 yıllarında İTÜ Matematik Bölümü’nden aldı. Doktora öğrenimi sırasında 6 ay İsveç’te Linköping Üniversitesi Matematik Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2002-2012 yılları arasında İTÜ Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve halen İTÜ Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışma konuları: Diferansiyel denklemlerin analizinde Lie grupları teorisi, Diferansiyel denklemlerin integre edilebilirliği ve tam çözümler, Dinamik sistemler ve çeşitli disiplinlere uygulamaları olarak sayılabilir.  Calculus, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler ve Kısmi Diferansiyel Denklemler derslerini vermektedir.