Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr.

Gülşen SAYIN

Fen-Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı

Biyografi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Sayın Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır. Çağdaş İrlanda Tiyatrosu, postdramatik tiyatro, tiyatro çeviri kuramları ve edebiyat uyarlamaları alanlarında çalışmalar yapmakta olup aynı zamanda film ve tiyatro eleştirmenidir. Martin McDonagh Tiyatrosu adlı kitabın yazarı ve Marina Carr Toplu Oyunları 1 kitabının çevirmenidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri, yurt içinde İngiliz Tiyatrosu üzerine derlenmiş kitaplarda kitap içi bölümleri yayımlanmıştır.