Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör.

Rabia EŞİYOK

Fen-Edebiyat Fakültesi / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Biyografi

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık alanında tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Çeviribilim alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma ve ilgi alanları çeviri tarihi, çeviride ideoloji ve politika konularıdır. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı akademik ve teknik alanda çeviriler yapmaktadır.