Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör.

Seçil ARACI

Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji

Biyografi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümündeki doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları hayvan hakları, ekofeminizm, etik, sosyal politik felsefe ve bilim felsefesidir. 2010 yılından beri Doğuş Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.