Akademik Kadro

Arş. Gör.

Fulya ÖZAKSOY SONÜSTÜN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce)

Biyografi

Arş.Gör. Fulya ÖZAKSOY SONÜSTÜN, Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden makroekonomi ve ekonometri alanlarında yazılmış tezi ile lisans ve lisansüstü derecelerine sahiptir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Akademik çalışmalarının bir kısmı, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Journal of Forest Economics, Economic Research, Energy Strategy Reviews, ECECSR Journal isimli dergilerde ve uluslararası kitap bölümlerinde yayımlanmıştır.