Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr.

Güler ERTAŞ

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Başkanı

Biyografi

Doğuş Üniversitesi’nde Finansal İktisat yüksek lisansını 2006 yılında bitirmiştir. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi doktora programı mezunu olup kitap, bildiri ve makale çalışmaları devam etmektedir.

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak on yıldır ders vermektedir. Doğuş Üniversitesi İ.İ.B.F., Hukuk Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programında ders vermiştir. Bugüne kadar verdiği başlıca verdiği dersler; “Örgütsel Davranış”, “İşletme Yönetimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “İşletme Becerileri”, “Yönetsel Karar Verme Teknikleri”, “Kalite Sistemleri”, “Yönlendirilmiş Çalışma”, “İnsan Kaynakları Yönetimi I. ve II.”, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar”, “Sosyal Psikoloji”, “İletişim Bilimleri’, “Girişimcilik”, “İş Değerleme ve Ücret Sistemleri” ve “Profesyonel Koçlukta Temel Yetkinlikler” dir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİMİ (DR) 2019
Yüksek Lisans DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 2006
Lisans DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2003

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2009 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
MESLEKİ ORYANTASYON VE İŞLETMEYE GİRİŞ Lisans 2019-2020 Türkçe 2
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET SİSTEMLERİ Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 Önlisans 2019-2020 Türkçe 4
GİRİŞİMCİLİK Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
GİRİŞİMCİLİK Lisans 2019-2020 Türkçe 2
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Önlisans 2018-2019 Türkçe 4
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
HİZMET SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
GİRİŞİMCİLİK Lisans 2018-2019 Türkçe 2
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Önlisans 2017-2018 Türkçe 4
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
GİRİŞİMCİLİK Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
GİRİŞİMCİLİK Önlisans 2016-2017 Türkçe 2
YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Önlisans 2015-2016 Türkçe 2
SOSYAL PSİKOLOJİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 2
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 2
GENEL İŞLETME Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
DAVRANIŞ BİLİMLERİ Önlisans 2015-2016 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale GİRİŞİMCİLİĞİN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ VE ETKİSİ 2019
Özgün Makale SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME 2019
Özgün Makale Örgüt içi iletişim beceri düzeylerinin örgüt sağlığı üzerindeki etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 85-100. 2016

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) GİRİŞİMCİLİK Ulusal BETA YAYINLARI 2018

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Program Başkanı 2019

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2009