Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Gözde MASATCIOĞLU

Meslek Yüksekokulu / Otopsi Yardımcılığı

Program Başkanı

Biyografi

Gözde Masatcıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Mikrobiyoloji Opsiyonundan 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Biyoloji programında 2012 yılında tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Kimya ve Adli Toksikoloji programında sürdürmektedir. Doktora eğitimi sırasında çeşitli özel sektör deneyimleri olup, 2016-2017 yıllarında Ankara Üniversitesi'nden kazandığı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı Bursu ile Portekiz OPORTO Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Bölümü'nde staj yapmıştır. 2020 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışma alanları moleküler biyoloji ve genetik, toksikoloji, adli bilimler, popülasyon genetiğidir.