Akademik Kadro

Arş.Gör.

Görkem TEYİN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Biyografi

1992 yılında İstanbul’da doğan Görkem Teyin, ön lisans eğitimini Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünde aldıktan sonra lisans derecesini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alanında tamamladı. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalından ‘Pişirme Ekipmanlarından Gıdalara Ağır Metal Geçişinin Belirlenmesi’ adlı tez ile yüksek lisans derecesini aldı. 2020 yılı itibariyle Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayan Görkem Teyin, aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.