Akademik Kadro

Prof. Dr.

Halit Targan ÜNAL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

V. Dekan