Akademik Kadro

Prof. Dr.

Halit Targan ÜNAL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

DOUSEM Müdürü

Biyografi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Doktora Programını 1986’da tamamlayarak doktor unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde 1989’da finans bilim dalında doçent, 1995’de profesör unvanını elde etti. 2020’de Doğuş Üniversitesinde göreve başladı. Finans ve ekonomi alanlarında yazılmış akademik çalışmaları bulunmaktadır.