Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan AKBAYRAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Biyografi