Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Hulki CİHAN

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Dr. Ali Hulki CİHAN, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini, 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimini, 2015 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi bitene dek, aktif olarak avukatlık ve danışmanlık yapmıştır,  hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışma alanı medeni hukuk olup, özellikle yoğunlaştığı alanlar gayrimenkul hukuku, kat mülkiyeti, hukuku, sözleşmeler hukukudur. Bugüne dek dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı gibi çeşitli idari görevleri de yerine getirmiştir. Basılmış dört monografi kitabı, çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2010
Lisans İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2007

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Özel hastane hekimlerinin tazminat sorumluluğu 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türk hukukunda miras bırakanın muvazaalı işlemleri ve buna bağlanan hukuki sonuçlar 2019 Tamamlandı

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA 1960 TARİHLİ BİR İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ YOL AÇTIĞI SORUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 2020
Özgün Makale YÜKLENİCİDEN AYNİ HAK EDİNEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DÖNME NETİCESİNDEKİ HUKUKİ DURUMU VE UYGULAMAYLA YARATILAN AVANS TAPU KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 2019
Özgün Makale KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE UYGULAMA IŞIĞINDA ÖZELLİKLE MESKEN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN SORUNLAR 2019
Özgün Makale TÜRK HUKUKUNDA KİRAYA VERENİN KİRALANANDAKİ AYIPLARDAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SONUÇLAR 2019
Özgün Makale YARGITAY UYGULAMASI IŞIĞINDA KİRAYA VERENİN DUYDUĞU GEREKSİNİM NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ VE TAHLİYENİN HUKUKİ ESASLARI 2018
Özgün Makale ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN ASLİ EDİMLERİ VE BUNLARIN İFASININ KUSURSUZ OLARAK İMKANSIZLAŞMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR 2017
Özgün Makale 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA KOŞULA BAĞLI KİRA SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU 2016
Özgün Makale İRADE SAKATLIKLARI BAKIMINDAN TEMSİL İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI 2016
Özgün Makale ÖLMÜŞ VERİCİDEN ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ ESASLAR 2015
Özgün Makale ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 2014
Özgün Makale ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE RIZA KAVRAMI 2014
Özgün Makale 818. S. BORÇLAR KANUNU VE 6098 S. TÜRK BORÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇİŞİ 2013
Özgün Makale KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 2013
Özgün Makale BORCUN İFA EDİLMEYECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ 2013
Özgün Makale TAŞINMAZ DEVİRLERİNDE BEDEL MUVAZAASININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ 2013
Özgün Makale TEMSİL İLİŞKİSİNDE YETKİLENDİRMENİN YÜRÜRLÜKTEKİ BK VE 6098 S. TBK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 2011

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Ders Kitabı Tümü BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALAR Ulusal ARİSTO 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) YOĞUN BAKIMDA ÇÖZÜMLENEMEMİŞ ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR Ulusal İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU Ulusal ONİKİ LEVHA 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) PROF.DR. HÜSEYİN HATEMİ’xxYE 80. YIL ARMAĞANI Ulusal ONİKİ LEVHA 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) TIP HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLARA GENEL BAKIŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ulusal ADALET 2016
Bilimsel Kitap Tümü KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİNDE HASAR Ulusal VEDAT 2015
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) PROF.DR. İSMET SUNGURBEY’xxE ARMAĞAN BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLER KONFERANSLARI Ulusal İSTANBUL BAROSU 2014
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR Ulusal BETA 2013
Bilimsel Kitap Tümü 818 S BK VE 6098 S. TBK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ Ulusal BETA 2011

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Özet bildiri TEORİ VE UYGULAMADA AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF İŞLEMLERİ VE BUNA İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR, MEDENİ HUKUKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU II Ulusal 12.06.2020
Tam metin bildiri THE PROTECTION OF THE CHILDS INTERESTDURING THE DIVORCE PROCESS, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇOCUK HAKLARI SEMPOZYUMU Uluslararası 01.08.2018
Özet bildiri ZİNAYA KATILAN KİŞİNİN ALDATILAN EŞE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, UAİLE HUKUKUNDA GÜNCEL MESELELER ULUSAL SEMPOZYUM Ulusal 01.05.2019
Tam metin bildiri KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM PLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI, YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜNCEL MEDENİ HUKUK PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU Ulusal 01.02.2019
Tam metin bildiri ORGAN VE DOKU NAKLİ MERKEZLİ OLARAK TÜRK HUKUKUNDA KİŞİLİK HAKKI VE FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKİ ESASLARI VE BUNA BAĞLNAN HUKUKİ SONUÇLAR, 7. ULUSAL TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ/ CERRAHİDE ETİK VE HUKUK/YOĞUN BAKIMDA ÇÖZÜMLENEMEMİŞ ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR Ulusal 01.01.2018

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2019
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği 2017 2019
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 2017 2019
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2015 2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2015 2016