Akademik Kadro

Prof. Dr.

Hüseyin Selçuk VAROL

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Biyografi

Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Varol 1948 senesinde Ankara’da doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 1969 ve 1972 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden aldı. İngiltere’de Surrey Üniversitesinde Fiziksel Elektronik konusunda Doktora derecesini tamamladı birçok firma, üniversite ve araştırma kurumlarında çalıştı. Halen 2015 senesinden bu yana çalışmaya başladığı Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 80 nin üzerinde uluslararası ve ulusal yayını bulunmakta olup, halihazırda bilimsel uğraş alanı biyomedikal görüntü ve sinyal işlemedir.