Hukuk Fakültesi

Arş. Gör.

Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Biyografi

Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Master derecesini ticaret hukuku alanında Gazi Üniversitesinden 2012 yılında aldı. 2012 yılından bu yana Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Galatasaray Üniversitesinde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir.  Araştırma alanları ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukudur.