Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin AKIN

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk

Biyografi

Dr. Akın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2012 yılından bu yana Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD öğretim üyesi olup, doktora sonrası çalışmaları kapsamında Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sermaye piyasası hukuku alanında çalışma yapmak üzere konuk araştırmacı sıfatı ile bulunmuştur. Çalışma alanları finans hukuku, şirketler ve kıymetli evrak hukukudur.