Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Osman Serkan GÜLFİDAN

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Biyografi

1981 yılında İstanbul’da doğan Osman Serkan Gülfidan, 2000 senesinde Galatasaray Lisesi’nden ve 2006 yılında da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Osman Serkan Gülfidan, Yüksek Lisans tahsilini 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda, “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu” başlıklı tezi ile tamamlamış, takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora programını bitirmiştir.