Hukuk Fakültesi

Arş. Gör.

Yağız YAVUZ

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına kayıt oldum. Ocak 2016’da “Çevre Hakkı Bağlamında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları” başlıklı tezimle programı tamamladım. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktora programında öğrenime başladım.