Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Hülya YILMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik