Akademik Kadro

Prof. Dr.

Hamide ZAFER

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Biyografi

1996 yılında Ceza Hukukunda Terörizm konulu teziyle Dr.; 2005 yılında Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu konulu teziyle Doçent unvanını aldı.   6.4. 2011 yılında Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması başlıklı çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör kadrosuna atandı. Halen Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK (YL) (TEZLİ) 1996
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1988
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1986

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOÇENT MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 1987 -

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora Ceza hukukunda kastı engelleyen hata 2020 Tamamlandı
Doktora Şirket yöneticilerinin şirket faaliyeti kapsamında işlenen taksirli suçlarda cezai sorumluluğu 2020 Tamamlandı
Doktora Cumhuriyet savcısının hukuki statüsü, delilleri değerlendirme yetkisi ve sınırları 2020 Tamamlandı
Doktora Ceza Muhakemesi Hukukunda hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi yasağı 2015 Tamamlandı
Doktora Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ceza sorumluluğunun esası 2012 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Türk Ceza Kanununda organ ve doku ticareti suçları 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Türk Ceza Hukukunda kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 2016 Tamamlandı
Yüksek Lisans Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında yakalama ve gözaltına alma 2011 Tamamlandı
Yüksek Lisans Hırsızlık suçu 2010 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bankacılık Kanunu'na göre zimmet suçu Bankacılık K.m.160 2009 Tamamlandı
Yüksek Lisans İfade özgürlüğü ve suç örgütünün veya amacının propagandasını yapma suçu (TCK. m. 220/8) 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans 5271 sayılı yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nda elkoyma 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Hukuka aykırı delil teorisi ışığında ifade alma ve sorgu 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sermaye piyasasında içeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon suçları 2005 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Koruma Tedbirleri Doktora 2014-2015 Türkçe 3
Kabahatler Hukuku Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2014-2015 Türkçe 4
Koruma Tedbirleri Doktora 2013-2014 Türkçe 3
Kabahatler Hukuku Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Koruma Tedbirleri Doktora 2012-2013 Türkçe 3
Kabahatler Hukuku Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2012-2013 Türkçe 4
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Koruma Tedbirleri Doktora 2010-2011 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2009-2010 Türkçe 3
Savunma Hakkı ve Müdafiin Cezai Sorumluluğu Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2008-2009 Türkçe 3
Savunma Hakkı ve Müdafiin Cezai Sorumluluğu Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2007-2008 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2007-2008 Türkçe 4
Savunma Hakkı ve Müdafiin Cezai Sorumluluğu Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2006-2007 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2006-2007 Türkçe 4
Savunma Hakkı ve Müdafiin Cezai Sorumluluğu Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 3
Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans 2005-2006 Türkçe 3
Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans 2005-2006 Türkçe 4
Ticaret Hukuku Seçmeli Lisans 2002-2003 Türkçe 2
Ticaret Hukuku Seçmeli Lisans 2001-2002 Türkçe 2

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Ders Kitabı Tümü Türk Ceza Hukukuna Giriş Ulusal Beta Yayınevi 2014
Ders Kitabı Tümü Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Ulusal Beta Yayınevi 2014
Ders Kitabı Tümü Ceza Muhakemesi Hukuku Ulusal Beta Yayınevi 2014
Ders Kitabı Tümü Ceza Muhakemesi Hukuku Ulusal TC Anadolu Üniversitesi Yayınları 2014
Ders Kitabı Tümü Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m 1 75 Pratik Çalışma Araçları Ulusal Beta Yayınevi 2014
Ders Kitabı Tümü Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m 1 75 Ulusal Beta Yayınevi 2013
Ders Kitabı Tümü Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı Ulusal Beta Yayınevi 2012
Ders Kitabı Bölüm(ler) Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Ulusal Beta Yayınevi 2011
Bilimsel Kitap Tümü Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması TCK m 132 134 Ulusal Beta Yayınevi 2010
Bilimsel Kitap Tümü Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu Ulusal Beta Yayınevi 2004
Bilimsel Kitap Tümü Sosyolojik Boyutuyla Terörizm Ulusal Beta Yayınevi 1999
Bilimsel Kitap Tümü Ceza Hukukunda Terörizm Milletlerarası Metinler ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Işığında Ulusal Beta Yayınevi 1999

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi Avrupa Konseyi Adalet Bakanlığı HSYK İşbirliği ile Adil Yargılanma Kısa Sürelil Üzman Ve Eğitmen Avrupa Birliği ULUSLARARASI -
Ceza Yargısı Araştırma Projesi Türkiye de Ceza Adalet Sisteminin İşleyişindeki Etkinlik TESEV Proje Yardımcısı 1995 DİĞER -
Ceza Yargısı Araştırma Projesi Türkiye de Ceza Adalet Sisteminin İşleyişindeki Etkinlik Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Araştırma Fonunca Desteklenmiştir Proje Yardımcısı 1991 1994 DİĞER -

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üye 2014
Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği Üye 2013 - 2014
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu (PFDK) Üye 2011 - 2012
Türk Ceza Hukuku Derneği Üye 2006 - 2015

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan 2016 2018
MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2014 2016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2011 2012
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği 2008 2012

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Öğretim Üyesi Marmara Üni. ve Çeşitili Vakıf Üni. 1987 2015