Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim KORKMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler