İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör.

Ezgi DEMİRAL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Biyografi

Arş. Gör. Ezgi Demiral lisans derecesini 2014 yılında Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden almıştır. Yüksek lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalından 2018 yılında almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları ekolojik iktisat, iktisat ve toplumsal cinsiyet, uluslararası iktisat.