İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör.

Efe Can MÜDERRİSOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler

Biyografi