İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör.

Efe Can MÜDERRİSOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler

Biyografi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünde AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu dönemde “Türkiye’de Siyasal İslâm’ın AB’ye Yaklaşımı: Millî Görüş Hareketi ve AK Parti Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı tezi yazdı. Marmara Üniversitesi Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.