İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Fulya HİSARLIOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler

Biyografi

Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Fulya Hisarlıoğlu, 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisan eğitimini tamamlamış ve 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Bütünleşik Doktora derecesini almıştır. Doktora çalışması çerçevesinde, Kıbrıs Sorunu bağlamında Türkiye Dış Politikasında Avrupalılaşma sürecinin etkilerini incelemiştir. Türkiye-AB ilişkileri, Avrupalılaşma, Türk Dış Politikası ve Karşılaştırmalı Siyaset alanında çalışan Hisarlıoğlu’nun Uluslararası İlişkiler ve Geopolitics gibi uluslararası indeksli dergilerde makaleleri ve çeşitli akademik çalışmalarda yayımlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği bünyesinde yürütülen çeşitli projelerde proje koordinatörü olarak görev almıştır.