İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Görkem TANRIVERDİ ŞEYŞANE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler

Biyografi

Görkem Tanrıverdi Filipinler Barış Süreci başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini kazanmıştır. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. TÜBİTAK yurtdışı araştırma bursu ile Coventry Üniversitesi’nde ziyaretçi akademisyen olarak bulunmuştur. Barış araştırmalarında yayınlanmış kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır.