İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Emin YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce)