İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör.

Üstüner Okan ÇINAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Biyografi

Arş. Gör. Üstüner Okan ÇINAR lisans derecesini 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim dalından 2016 yılında almıştır. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları; kamu yönetimi teorisi, kamu politikası ve yerel yönetimler konularıdır.