Akademik Kadro

Prof. Dr.

Kamil USLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Biyografi

Kamil Uslu 27.12.1948’de Vakfıkebir de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Vakfıkebir’de, Yükseköğretimini, Eskişehir İ.T.İ.Akademi’si İktisat- Maliye Bölümünde 1978’de bitirdi.  1979’da İstanbul İ.T.İ. Akademisi İşletme Fak. Ekonomi kürsüsüne asistan olarak girdi. Akademi, daha sonra 1983 Yılında Marmara Üniversitesine dönüşmesinden sonra akademik çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde sürdürdü. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; 29.12.1982 Yüksek Lisansını bitirdi. Doktora çalışmasını 24.02.1986 da tamamladı ve iktisat doktoru oldu. 1987-1988 yılında İskoçya Edinburgh Üniversitesi Ekonomi Bölümünde visiting scholarship olarak görev yaptı. Bu Üniversitede Kıyı Bankacılığı ile ilgili çalışmalarda bulundu. Yurda döndü ve Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F.İktisat Bölümünde 14.02.1989 Yrd. Doç.Dr. oldu. Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Merkezi’nde Md. Yardımcılığı görevinde bulunarak birçok araştırmalarda bulundu. Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde on yılı aşkın Yüksek Lisans ve Doktora dersleri ile Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitülerinde ayrıca, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de üniversitesinden izinli olarak, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Birçok yüksek lisans ve doktora tezleri yürüttü. Bu enstitülerde 11 öğrencisini Dr. yaptı. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonunda görev aldı.

16.09.2014 de İktisat Doçenti olan Uslu, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde ve enstitülerde dersler vermeye devam etti. 27.12.2015 de Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden emekli oldu.

04.03.2016 Yılında İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdür olarak atandı. 08.08.2019 da İ. Kavram Meslek Yüksekokulundan ayrıldı. 08.10.2019’da Doğuş Üniversitesi, İ.İ.B.F.İktisat Bölümünde Prof.Dr. olarak atandı. Halen akademik görevini Doğuş Üniversite’sinde sürdürmektedir. Yayınlanmış birçok bilimsel makaleleri ve kitap bölümü mevcuttur. Kâmil Uslu evli ve iki çocuk babasıdır.