Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet CİVELEK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik