Akademik Kadro

Prof. Dr.

Mehmet GENÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Fakültesi Dekanı