Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Emin YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce)

Biyografi

Dr. Mehmet Emin Yıldız, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisansını, Finansman Bölümünde ise yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Finans Bilim dalından Doktora derecesini almıştır.  2010 yılında Doğuş Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Mehmet Emin Yıldız, 2016 yılında Doktor Öğretim Üyesi unvanını almaya hak kazanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Yıldız, Portföy Yönetimi, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Değerleme ve Davranışsal Finans konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİNANS (DR) 2015
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİNANSMAN (YL) (TEZSİZ) 2008
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2005

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2019 -
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ 2017 2019
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ 2014 2017
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 2010 2013

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans The effect of crude oil prices on the foreign trade deficit - case of Turkey (2000-2015) 2018 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YATIRIM YÖNETİMİ Lisans 2019-2020 Türkçe 1
YATIRIM KARARLARININ ANALİZİ Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans 2019-2020 Türkçe 4
RESEARCH METHODS FOR SOCİAL SCİENCES Lisans 2019-2020 Türkçe 2
PORTFÖY YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
INVESTMENT MANAGEMENT Lisans 2019-2020 İngilizce 3
GENERAL ACCOUNTİNG Lisans 2019-2020 İngilizce 3
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
ACCOUNTING FOR ENGINEERS Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Yatırım Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Research Methods for Social Sciences Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Portföy Yönetimi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Mühendisler için Muhasebe Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Investment Management Lisans 2018-2019 İngilizce 3
General Accounting Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Genel Muhasebe Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Finansal Piyasalar ve Kurumlar Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Finansal Analiz Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Finanasal Piyasalar ve Kurumlar Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Yatırım Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Uluslararası İktisat Önlisans 2017-2018 Türkçe 6
Sermaye Piyasası ve Yatırım Yönetimi Önlisans 2017-2018 Türkçe 4
Portföy Yönetimi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Portföy Kuramı ve Menkul Değerler Yönetimi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Investment Management Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Genel Ekonomi Önlisans 2017-2018 Türkçe 6
Finansal Yönetim Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Finansal Piyasalar ve Kurumlar Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Finansal Analiz Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Finans Mühendisliği Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Yatırım Yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Uluslararası İktisat Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Sermaya Piyasası ve Yatırım Yönetimi Önlisans 2016-2017 Türkçe 4
Portföy Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Genel Ekonomi Önlisans 2016-2017 Türkçe 4
Bilgisayar Destekli Finansal Modelleme Lisans 2016-2017 Türkçe 4
Yatırım Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Uluslararası İktisat-I Önlisans 2015-2016 Türkçe 6
Portföy Yönetimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Mikro Ekonomi Önlisans 2015-2016 Türkçe 6
Makro Ekonomi Önlisans 2015-2016 Türkçe 6
İşletme Önlisans 2015-2016 Türkçe 8
Genel Muhasebe Önlisans 2015-2016 Türkçe 8
Yatırım Yönetimi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Mikro Ekonomi Önlisans 2014-2015 Türkçe 6
Makro Ekonomi Önlisans 2014-2015 Türkçe 6
İşletme Önlisans 2014-2015 Türkçe 4
Genel Muhasebe Önlisans 2014-2015 Türkçe 8
Finansal Yönetim Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Net İşletme Sermayesi Yaklaşımı ile Oluşturulan Portföylerin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Örneği 2020
Özgün Makale Testing postmodern portfolio theory based on global and local single factor market model: Borsa Istanbul case 2018
Özgün Makale Time‐Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey 2015
Özgün Makale Sermaye yapısı teorilerinin geçerliliğinin test edilmesi: Panel veri analizi kullanılarak İMKB-imalat sektörü üzerinde ampirik bir uygulama 2009
Özgün Makale Comparative analyses of mean-variance and mean-semivariance approaches on global and local single factor market model for developed and emerging markets

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Ders Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Finans Teori ve Politika Ulusal Orion 2016

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Ortalama-Semivaryans ve Ortalama-Varyans Yaklaşimlarina Göre Portföy Optimizasyonu Karşilaştirmasi: Bist30 Endeksindeki Paylar Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Katılımlı 22. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası 13.10.2018

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ Program Başkanı 2015 2016
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ Program Başkanı 2010 2015