Akademik Kadro

Arş.Gör.

Merve BAĞCI

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

Biyografi

Merve Bağcı 28.08.1994 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi, Katı Cisimler Mekaniği bölümünde  devam etmektedir. Halen Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.