Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Barkan ESKİİLİ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Bölüm Başkanı

Biyografi

Barkan Eskiili 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eskiili, 2012 yılında psikolojide lisans derecesi, 2015 yılında klinik psikolojide yüksek lisans derecesi ve uzmanlığı, 2021 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını tamamlayarak doktora derecesi almıştır. Ruh sağlığı hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı psikoteknik ve eğitim merkezlerinde, anaokullarında, özel eğitim kurumlarında psikolog kimliğiyle çeşitli görevlerde bulunmuş ve idarecilik yapmıştır. Klinik psikoloji alanındaki derneklerde kurucu üyelikler yapan Eskiili, 2016 yılından beri Doğuş Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam etmektedir. Klinik psikoloji alanında multidisipliner nitelikte bilimsel araştırma çalışmalarının ve projelerin yürütücülüğünü sürdürmekte, psikoloji bölümünün ve anabilim dalının başkanlığı yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi

Barkan ESKİİLİ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Bölüm Başkanı

Biyografi

Barkan Eskiili 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eskiili, 2012 yılında psikolojide lisans derecesi, 2015 yılında klinik psikolojide yüksek lisans derecesi ve uzmanlığı, 2021 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını tamamlayarak doktora derecesi almıştır. Ruh sağlığı hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı psikoteknik ve eğitim merkezlerinde, anaokullarında, özel eğitim kurumlarında psikolog kimliğiyle çeşitli görevlerde bulunmuş ve idarecilik yapmıştır. Klinik psikoloji alanındaki derneklerde kurucu üyelikler yapan Eskiili, 2016 yılından beri Doğuş Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam etmektedir. Klinik psikoloji alanında multidisipliner nitelikte bilimsel araştırma çalışmalarının ve projelerin yürütücülüğünü sürdürmekte, psikoloji bölümünün ve anabilim dalının başkanlığı yapmaktadır.