Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Barkan ESKİİLİ

Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişim Programı

Biyografi

Barkan Eskiili 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Psikolojide lisans derecesi ve klinik psikolojide yüksek lisans derecesi aldı. Ruh sağlığı hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı psikoteknik ve eğitim merkezlerinde, anaokullarında, özel eğitim kurumlarında psikolog kimliğiyle çeşitli görevlerde bulundu ve idarecilik yaptı. Halen Doğuş Üniversitesinde klinik psikoloji doktora programına devam etmekte ve Doğuş Üniversitesinde Çocuk Gelişimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır