Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Feyza BACA

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

V. Program Başkanı

Biyografi

Feyza BACA, 1992 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimine Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde başlamış, ardından yatay geçişle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümüne geçerek lisans eğitimini burada tamamlamıştır. Yüksek lisansını Klinik Psikoloji programınında tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanı almıştır.Yüksek lisansını “Obezite cerrahisi adayı hastalarda nörokognitif işlevlerin belirlenmesi” adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.Çeşitli kurumlarda gönüllü stajlar yapmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ve özel bir anaokulunda psikolog olarak görev almış,  üç yıl süreyle çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında tez danışmanı ile bir yıl süre ile obezite cerrahisi adayı hastaların psikiyatrik değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmetler programında öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Öğr. Gör.

Feyza BACA

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

V. Program Başkanı

Biyografi

Feyza BACA, 1992 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimine Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde başlamış, ardından yatay geçişle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümüne geçerek lisans eğitimini burada tamamlamıştır. Yüksek lisansını Klinik Psikoloji programınında tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanı almıştır.Yüksek lisansını “Obezite cerrahisi adayı hastalarda nörokognitif işlevlerin belirlenmesi” adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.Çeşitli kurumlarda gönüllü stajlar yapmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ve özel bir anaokulunda psikolog olarak görev almış,  üç yıl süreyle çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında tez danışmanı ile bir yıl süre ile obezite cerrahisi adayı hastaların psikiyatrik değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmetler programında öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir.