Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr.

Güler ERTAŞ ÇAPAN

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Başkanı

Biyografi

Doğuş Üniversitesi’nde Finansal İktisat yüksek lisansını 2006 yılında bitirmiştir. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi doktora programı mezunu olup kitap, bildiri ve makale çalışmaları devam etmektedir.

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak on yıldır ders vermektedir. Doğuş Üniversitesi İ.İ.B.F., Hukuk Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programında ders vermiştir. Bugüne kadar verdiği başlıca verdiği dersler; “Örgütsel Davranış”, “İşletme Yönetimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “İşletme Becerileri”, “Yönetsel Karar Verme Teknikleri”, “Kalite Sistemleri”, “Yönlendirilmiş Çalışma”, “İnsan Kaynakları Yönetimi I. ve II.”, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar”, “Sosyal Psikoloji”, “İletişim Bilimleri’, “Girişimcilik”, “İş Değerleme ve Ücret Sistemleri” ve “Profesyonel Koçlukta Temel Yetkinlikler” dir.
Öğr. Gör. Dr.

Güler ERTAŞ ÇAPAN

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Başkanı

Biyografi

Doğuş Üniversitesi’nde Finansal İktisat yüksek lisansını 2006 yılında bitirmiştir. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi doktora programı mezunu olup kitap, bildiri ve makale çalışmaları devam etmektedir.

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak on yıldır ders vermektedir. Doğuş Üniversitesi İ.İ.B.F., Hukuk Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programında ders vermiştir. Bugüne kadar verdiği başlıca verdiği dersler; “Örgütsel Davranış”, “İşletme Yönetimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “İşletme Becerileri”, “Yönetsel Karar Verme Teknikleri”, “Kalite Sistemleri”, “Yönlendirilmiş Çalışma”, “İnsan Kaynakları Yönetimi I. ve II.”, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar”, “Sosyal Psikoloji”, “İletişim Bilimleri’, “Girişimcilik”, “İş Değerleme ve Ücret Sistemleri” ve “Profesyonel Koçlukta Temel Yetkinlikler” dir.