Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Güler ERTAŞ

Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Başkanı

Biyografi

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak yaklaşık on yıldır ders vermektedir. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi doktora programı Örgütsel Davranış alanında tez yazmakta, bildiri ve makale çalışmaları devam etmektedir.

“Örgütsel Davranış”, “İşletme Yönetimi”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yönetsel Karar Verme Teknikleri”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Hizmette İnsan Kaynakları Yönetimi, “Sosyal Psikoloji”, “Girişimcilik” başlıca verdiği derslerdir.