Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.

Özlem KARATAŞ

Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği

Biyografi

Öğr. Gör. Özlem Taşkıran Karataş, İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi (İÜ), İktisat Fak., Turizm İşletmeciliği Bölümünde lisans öğrenimini birincilikle bitirdi. 2016’da İÜ, Turizm İşletmeciliği A.B.D, Tezli Yüksek Lisansını tamamladı. İÜ, Turizm İşletmeciliği A.B.D, Doktora programına halen devam etmektedir. 2017’de Doğuş Üniversitesi, MYO, Turizm ve Otel İşlt. Programında akademik yaşamına başladı. Halen program başkanlığı görevi yapmakta; ulusal ve uluslararası kongrelerde çalışmaları bulunmaktadır.