Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Roza SÜLEYMANOĞLU

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

Program Başkanı

Biyografi

İstanbul-Kadıköy doğumlu. Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerini bitirdi. Lisansüstü eğitimini Sosyoloji alanında, doktora eğitimini ise sosyal hizmet alanında tamamladı.  “Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası” ve özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik sertifika eğitimleri alarak lise öğrencileriyle ve özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı çocuklarla çalıştı. Toplumsal cinsiyet, eğitim sosyolojisi, suç sosyolojisi, afet ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda akademik yayınlar üretti. 2017 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmetler programı başkanlığını devam ettiren Süleymanoğlu, 2022 yılından itibaren Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUKAM) müdürlüğünü sürdürmektedir. Süleymanoğlu, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmıştır ve halen Sosyologlar Derneği (SOSYODER) Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi

Roza SÜLEYMANOĞLU

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

Program Başkanı

Biyografi

İstanbul-Kadıköy doğumlu. Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerini bitirdi. Lisansüstü eğitimini Sosyoloji alanında, doktora eğitimini ise sosyal hizmet alanında tamamladı.  “Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası” ve özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik sertifika eğitimleri alarak lise öğrencileriyle ve özel gereksinime ihtiyaç duyan dezavantajlı çocuklarla çalıştı. Toplumsal cinsiyet, eğitim sosyolojisi, suç sosyolojisi, afet ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda akademik yayınlar üretti. 2017 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmetler programı başkanlığını devam ettiren Süleymanoğlu, 2022 yılından itibaren Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUKAM) müdürlüğünü sürdürmektedir. Süleymanoğlu, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmıştır ve halen Sosyologlar Derneği (SOSYODER) Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.