Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler Prog. Program Başkanı

Biyografi

İstanbul-Kadıköy doğumlu. Balıkesir Üniversitesi’nde Sosyoloji lisans ve lisansüstü eğitimi aldı. 2012-2013 yılında “Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası” ve özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik sertifika eğitimleri alarak lise öğrencilerine ve özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik öğretmenlik yaptı. Öğrenci merkezli yaklaşım, öğrenci profilleri, gençlik hakları, sosyal devlet, çocuk suçluluğu gibi alanlarda akademik çalışmalar yürüttü. 2017 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmet Programı Başkanlığı görevini devam ettiren Süleymanoğlu Dinçer, 2020 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi

Roza SÜLEYMANOĞLU DİNÇER

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler Prog. Program Başkanı

Biyografi

İstanbul-Kadıköy doğumlu. Balıkesir Üniversitesi’nde Sosyoloji lisans ve lisansüstü eğitimi aldı. 2012-2013 yılında “Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası” ve özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik sertifika eğitimleri alarak lise öğrencilerine ve özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik öğretmenlik yaptı. Öğrenci merkezli yaklaşım, öğrenci profilleri, gençlik hakları, sosyal devlet, çocuk suçluluğu gibi alanlarda akademik çalışmalar yürüttü. 2017 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi Sosyal Hizmet Programı Başkanlığı görevini devam ettiren Süleymanoğlu Dinçer, 2020 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı.