Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Müberra ÖZCAN

Meslek Yüksekokulu / Eczane Hizmetleri

Program Başkanı

Biyografi

Müberra Özcan, ilk, orta ve lise eğitimini Alanya’da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2019 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince eczane ve hastane stajları ile mesleki deneyim kazanmış ve mezun olduktan sonra yardımcı eczacılık yapmıştır. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2021 yılı itibariyle Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.