Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Aysun GÜRAN

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Başkan Yardımcısı

Biyografi

Dr.Öğr.Üyesi Aysun GÜRAN, YTÜ Matematik Mühendisliği Doktora Programından 2013 yılında mezun olmuştur. Kendisinin doktora tezi Yıldız Teknik Üniversitesi BAP projesi tarafından desteklenmiştir. 2005-2013 yılları arasında Tübitak 2210-Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu, 2211-Yurt İçi Doktora Bursu ve 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burslarını kazanmıştır. 2017’den bu yana Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.