Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr.

Ayfer ERKEN

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Biyografi

İDMA Galatasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Mühendisliği Proğramı’nı 1982 yılında tamamlayarak Yüksek Mühendis derecesini almıştır. 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik Proğramı’nda Doktorasını tamamlamıştır. 1982-2019 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2019 yılında Doğuş Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Doktora sonrası bilimsel çalışmalar yapmak üzere 1989-1991 yıllarında ABD de bulunmuştur. Japon-Türk Depremleri Önleme Projesi kapsamında 1996-1997 yıları arasında Japonya’da bilimsel çalışmalar yapmıştır. 1992 Erzincan depreminden başlayarak, 1995 Dinar ve 1998 Ceyhan ve 1999 Kocaeli depremleri sonrası deprem bölgelerinde geoteknik deformasyon nedenleri ve bunların yapılara olan etkisini incelemek üzere çalışmalar yapmış ve birçok proje yürütmüştür. Çalışma alanları zemin-yapı etkileşimi, sıvılaşma ve yanal yayılmalar, deprem yükleri altında yapılarda oluşan taşıma gücü kayıpları, derin temeller, derin kazılar ve dayanma yapıları, zemin iyileştirmeleri, mikrobölgeleme ve sismik riskdir.