Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül PEKMEZCİ

Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyografi

Ayşegül Pekmezci 1984 yılında Zonguldak’ta doğdu. Lisans ve yüksek lisansı Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, doktorayı Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde sırasıyla 2007, 2010 ve 2018 yıllarında tamamlamıştır. Araştırma alanları elektromanyetik dalga problemlerinin sayısal çözümleri, yayılım ve saçılım problemlerinin teorik hesaplamaları ve dağıtıcı ortamlarla etkileşimidir. Haziran 2012'den beri Doğuş Üniversitesinde görev yapmaktadır.