Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Berat Gürcan ŞENTÜRK

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)

Bölüm Başkan Yardımcısı

Biyografi

2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Katı Cisimlerin Mekaniği bölümünde Yüksek Lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2014 yılından beri İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. Katı mekaniği, bilgisayar destekli yorulma analizi ve dişli çarkların modellenmesi, genel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.