Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör.

Çağla ŞEKERCİ

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Biyografi

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2017 yılında Doğuş Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2018 yılında yüksek lisansını tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı