Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Elham MİNAYİ

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Elham Minayi Lisans derecesini Tehran Islamic Azad Üniversitesi’nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden, Yüksek Lisans derecesini Doğuş Üniversitesi’nin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden ve Doktora derecesini Işık Üniversitesi’nin Elektronik Mühendisliği Bölümünden sırasıyla 2004, 2014 ve 2019 yıllarında almıştır. 2012 yılından beri Doğuş Üniversitesinde çalışmakta olup, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları memristör ve memristif sistemleridir.