Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Elham MİNAYİ

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Elham Minayi Lisans derecesini 2004 senesinde Tehran Islamic Azad Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden ve Yüksek Lisans derecesini Doğuş Üniversitesi’nin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden almıştır. Şu anda  Işık Üniversitesi’nin Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doktora öğrencisidir. 2012 yılından beri Doğuş Üniversitesi’nin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.  Araştırma konuları memristör ve memristif sistemlerdir.