Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Utku HELVACI

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)