Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr.

Kazem AZİZİ

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Biyografi

Kazem Azizi Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla Tebriz ve Sharif Teknoloji Üniversitelerinden almıştır. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünden alıp bir postdoc süresinden sonra 2009 Eylülde Doğuş Üniversitesi Fizik Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak katılmıştır. Kazem Azizi, sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında Doçentlik ve Profesörlüğe yükseltilmiştir. Araştırma alanı parçacık fiziğinin büyük bir kısmını kapsayıp hadron çarpıştırıcı deneyleri ile yakın ilişkidedir.