Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan DUVAR

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Biyografi

Ramazan Duvar lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2010, 2012 ve 2019 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden aldı. 2012-2019 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılından itibaren Doğuş Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları imge/video işleme, bilgisayarla görü, makine öğrenmesi ve gömülü sistemlerdir.