Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sermet DEMİR

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

Biyografi

Dr. Sermet Demir Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini İstanbul, Marmara üniversitesi makine mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek eğitimi başlangıcında Türk Tirkeş (savaş) yaylarının imalatı, parametrik dizaynı ve şekil optimizasyonu üzerinde odaklanmıştır. Doktora derecesini 2018 yılında Marmara üniversitesinde “Design, analysis and control of a hydraulic-aided stance control knee-ankle-foot orthosis” adlı çalışma ile tamamlamıştır. Doktora çalışması süresince Türkiye sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından desteklenen “Duyarlı uzun yürüme cihazı” adlı ortez ve ortez dizayn projesine odaklanmıştır.
Araştırma alanları gait (yürüme) ve ortotik cihazların tasarımı olarak özetlenebilir. Çalışmalarına yürüyüş faz belirleme ve alt-uzuv ortez ekipmanları tasarımı üzerinde devam etmektedir.